Blogg

Data, och inga anekdoter

På Google är anekdotisk bevisning och personliga upplevelser inte metoden för att vinna en diskussion. Enligt boken ”Google från insidan” är mantrat: ”har du data på det?”.

Ibland säger jag det till mina kollegor, och oftare till mig själv. Det är lätt att fatta beslut och ta ställning på lösa grunder. – Givetvis kan allt inte tas fram med data. iPaden som revolutionerat många branscher, var en innovation, bortom vad data kunde berätta om.

Man kan av Facebook-flödena tro, att otryggheten är stor i Sölvesborgs stad. Jag har inte data för hela kommunen, utan bara för de områden som Sölvesborgshem äger fastigheter i.

Eftersom vi gör ständiga kundundersökningar har vi en rätt bra bild av den upplevda otryggheten i våra områden, och hur den utvecklas över tid.

Det är nio procent som ger sifforna 1-2 av 5, på frågan hur nöjda de är med tryggheten i sitt bostadsområde. Går vi sedan mer specifikt in på Mjällby, är siffran sex procent. Man kan nog generellt säga, att det anses lite finare att bo i Sölvesborgs stad än i Mjällby.

Och nu ska vi ha i åtanke, att kundernas svar sannolikt, i olika utsträckning, också är präglade av deras eventuella Facebook-flöden.

Nå, otryggheten är kanske lägre, men hur är det med nöjdheten i en bredare mening?

En av mina favoritfrågor är den om hur nöjd man är med hyrans prisvärdhet. Jag värdesätter den, eftersom kunden inte bara svarar på en allmän nöjdhet, utan får sätta vår leverans i förhållande till det pris hon betalar.

I hela vårt bestånd är missnöjet med hyrans prisvärdhet 15 procent, medan det i Mjällby är tolv procent.

Resultaten om trygghet och hyra ligger rätt stilla över tiden.

Det ska också sägas att missnöjet är ett område att lägga arbete på i ett företags kundrelationer, ett annat är att bearbeta de medelnöjda kunderna till högre nivåer.

Jag har ingen data på detta, men jag tror att inkomstnivåerna är lägre i Mjällby än hela i vårt bestånd.

Och jag har ingen data på detta som följer, men jag tror att gruppen personer som är över 65 år har mindre ekonomiska resurser än gruppen 45-64.

Man kan ju anta, att den grupp som har mindre ekonomiska resurser, också är mer missnöjda med hyran. Låt oss se.

I gruppen 65+ är nio procent missnöjda med hyrans prisvärdhet. I gruppen 45-64 är motsvarande siffra 21 procent.

Jag kan inte närmare säga varför resultaten är dessa, även om jag har mina tankar. Däremot gör det oss som företag intelligentare, när våra beslut baseras på data, än på anekdoter. (Jag har ingen data på det.)