Blogg

En resa i Medelhavet: Sokrates ingen demokrat

Jag gjorde aldrig någon Grand Tour efter att jag tagit juristexamen, och jag visste heller inte om vad det var. Det var först några år sedan som jag stötte på begreppet, efter att jag skummat bland böckerna på biblioteket.

Le Grand Tour: en stor bildningsresa (och då menar jag inte Tour de France)

Sedan dess har jag haft som idé att kombinera mina semesterresor med att bilda mig. Resan till Egypten 2015 var utmärkt på det sättet. Vi såg Konungarnas dal och Luxor-templet, liksom en liten del av Nilen. Tillsammans med att vi läste en del, blev det inte bara avkoppling utan också en lärande resa.

Man inser samtidigt hur stor denna tidsepok är. Alla auktoriserade guider i Egypten ska tydligen genomgå fyra års akademiska studier i egyptologiska ämnen innan de får börja arbeta.

Nu är det måndagskväll, och det är ganska varmt. Vi befinner oss på Greklands västra sida, och även om det mesta av den antika historien inte skedde i det här området, känns historien ganska närvarande ändå.

Jag har på flyget läst delar av en bok som handlar om rättegången mot Sokrates. Efter Jesus kan han kanske sägas vara den person i västvärlden som genom sitt martyrskap och innan dess undervisning, blivit ett stort namn. Men så mycket om honom visste jag inte, mer än hans förlösande fråge-undervisningsmetod, och att det inte finns några skrifter från honom.

Såvitt jag nu förstår, var Sokrates ingen demokrat. Han var heller inte rojalist, men menade att en ledare skulle styra staten och medborgarna skulle lyda. I vissa sammanhang sägs han ha menat att regerandet skulle ha skett helt utan legal styrning, i andra med reglerat. Hur ledaren skulle bli utsedd, har jag inte uppfattat, men det förefaller i vart fall inte ha varit genom val av medborgarna.

Hans exempel på en lyckad sådan ledare var Agamemnon. Det var en av Greklands mäktigaste kungar, alltså innan Athen blev demokratiskt, och han var den som ledde den tioåriga belägringen av Troja. Nu är det ju svårt att med exakthet fastställa allt vad som hände i samband med detta krig, men när jag läst lite översiktligt om kriget (jag försökte också ta mig igenom en ungdomsvariant av den här delen av Illiaden, men tröttnade på att det bara böljade fram och tillbaka) framstår Agamemnons strategi som ganska enkel och idéfattig. Inte helt olik de stora fruktansvärda slagen under första världskriget, där enorma mängder unga män dog.

Slaget vid Verdun 100 år: vagt mål, än mindre känt

Under tio år pågår belägringen på detta upprepande sätt, och det är enligt historien Odysseus som kommer med idén om att använda list, med hästen.

Även i övrigt framstår Agamemnon som en medelmåttig ledare med stor fåfänga och lite ödmjukhet. Men denna ledare menade alltså Sokrates var en sådan som mer eller mindre fritt skulle regera.

Intressant nog argumenterade inte Sokrates i rättegången med att han av yttrandefrihetsskäl skulle gå fri. Det är svårt att veta, om han inte ville åberopa en rättighet i det system som han så starkt ifrågasatte.

Om Sokrates finns mycket mer att säga och det vore förmätet av mig att i denna rara blogg göra saken om honom enkel. Någon demokrat förefaller han hur som helst inte ha varit.