Blogg

En resa över Östersjön: två kors och en krona

Mycket i vår tid är på höjden av utveckling: medicin, mänskliga rättigheter, fred, materiellt välstånd, läskunnighet.

En del annat har haft bättre perioder än vi har idag. Jag tänker på arkitekturen och konsten, men har inget emot att bli emotsagd. Om inte annat tycker jag nog att flödena av turister säger något om den saken: det är inte de nutida stadsdelarna som lockar.

I våras besökte jag och Fredrika Riga, en mycket vacker stad.

En resa över Östersjön: Riga (vackert, djärvt)

Veckans resmål Gdansk var liksom Riga en viktig stad inom hansan, en i sig mycket intressant organisation. Jag hoppas kunna lära mig mer om den framöver.

Samtidigt är det mesta av den vackra arkitekturen i dessa städer från perioder då hansans betydelse hade avtagit eller försvunnit helt.

Vad gäller Gdansks storhetstid sägs den har varit på 1500- och 1600-talet. När vi besökte ett stadsmuseum (i f d stadshuset), kunde jag läsa att storhetstiden avtog efter kriget mot Sverige 1657. Varför Karl X och hans ledning bedömde att detta krig mot Polen var det rätta, är svårt att i efterhand uttolka.

Desto mer sägs om Tyska ordens massaker i staden på 1300-talet och dess styre fram under 1400-talet. Jag har under sommaren läst om Baltikums historia, och för några år sedan besökte jag Tyska ordens högkvartersborg Malborg i Polen, ett mäktigt världsarv. Min bild av Tyska orden är dock inte så ljus. De var korsriddare, i bästa fall då för vad de upplevde som en god sak, men deras regimer i Baltikum var mycket stränga, och fortsatte sedan i form av tysk medel- och överklass även efter att Tyska orden försvunnit. Balterna förefaller ha varit livegna, och deras herrar hade egen jurisdiktion att döma ut straff, inklusive döden. – ”Den gamla goda svensktiden” kommer därmed i ett för mig annat ljus. Svenskarna får sägas ha varit före sin tid, när det gällde att ge esterna och letterna möjlighet till att gå i skola, utveckla sina språk och få högre tjänster.

Gdansks historia hann jag nu inte sätta mig in i lika mycket, men jag upplever en speciell känsla i att utforska de historiskt betydelsefulla städerna kring Östersjön.

Stadens vapen var på medeltiden en stiliserad kogg, typiskt för städer som tillhörde hansan eller åtminstone hade ett gott välstånd av sjöfart. I samband med Tyska ordens regim infördes de två korsen. Under den därefter följande Polenstyrda tiden kom kronan, placerad ovanför korsen, vilket alltså betydde kunglig överhöghet. Men ändå värt att notera att den tidigare regimens symboler fick vara kvar.

Jag har inte kunnandet att på ett bra sätt kommentera de skönheter vi såg i Gdansk. Istället lägger jag dem här nedan. Passa på att njuta av skönhet som människan kan skapa. Väl bekomme!

IMG_9438[1]

IMG_9410[1]

IMG_9418[1]

IMG_9423[1]

IMG_9412[1]

IMG_9428[1]

IMG_9408[1]

IMG_9432[1]

IMG_9445[1]

IMG_9450[1]

IMG_9452[1]

IMG_9454[1]

IMG_9455[1]

IMG_9462[1]

IMG_9476[1]

IMG_9464[1]