Blogg

IT för styrelser och ledning: bättre affär är en större fördel

De senaste veckorna har jag fått flera fina intryck från IT-området. Jag känner mig kluven till att kalla det så men låt gå.

På Styrelseakademiens kväll i Malmö höll frågorna på en övergripande nivå av föredragshållaren Robert Schuman. Jag tror att det gärna kan bli så, när frågan ska behandlas ur ett styrelseperspektiv, och dessutom gärna med infallsvinkeln att IT är en fråga som styrelsen ska ha en övergripande kontroll på. Det handlar i stor utsträckning då om riskhantering.

Det som kallas Sveriges största internet of things-konferens deltog jag också i, för första gången, och glädjande nog var även den i Malmö. Samtliga föredrag hölls på engelska och föredragshållarna var samtliga utländska.

Det jag minns mest från den konferensen var dels en metafor, dels en slutsats som jag kunde dra efter ett föredrag.

Jag är inte mycket för det där med metaforer. Si och så är som att cykla, man måste ha fart för att inte tappa balansen etc. Ja, det är mycket som cyklande inte innebär också.

Men Barry Brown, som är professor vid Stockholms universitet, sa att apropå data som den nya oljan (den kallas ju så ibland, som den nya dyrbara tillgången i 2000-talet): i ett avseende är data verkligen som olja – den är en fantastisk tillgång, men den är också mycket farlig, och den måste raffineras.

Ett annat föredrag på IoT-konferensen hölls av Larissa Suzuki, med inriktningen smarta städer. Det handlar om renhållning, kollektivtrafik men också försörjningar som t ex jordbruk.

Det slog mig under Suzukis föredrag, att om IoT:s verkan i stor utsträckning handlar om att minimera slöseri (t ex ointelligent bevattning), då är detta något som många ekonomichefer skulle kunna sätta sig in mer i. Ekonomistyrning handlar ju i stor utsträckning om att optimera användningen av begränsade resurser.

Om jag då får knyta an till föredraget på Styrelseakademien, menar jag att IT av en styrelse och ledning bör övervägas inte bara som en strukturell nytta, utan också som ett verktyg för affärsutveckling och effektivisering.

I mitt eget fall har jag i Sölvesborgshem alltmer kunnat vara en del av sådant arbete. Mina insikter om det kom det i samband med en annan konferens på Jobba hemma-dagen i Malmö 2015, dels vid många oplanerade samtal med flera av mina kollegor i företaget. Arbetet löper på fint, det kräver mycket tålamod men innebär också mycket kvalitet.

När analoga interna arbetssätt och kundrelationer kan optimeras genom mobilitet, data och automatisering (kanske framöver även mer fastighetsautomation) kan vi öka bostadsbeståndet i bolaget, utan att behöva anställa fler. Det gör oss naturligtvis mer effektiva i närtid, men också – hoppas jag – mer redo för de disruptiva affärsmodeller som förr eller senare kommer att synas på horisonten.

Jag bjuder på den metaforen.